Co to jest separacja pod jednym dachem?

W niektórych krajach istnieje koncepcja tzw. Separacji pod jednym dachem. Oznacza to, że oddzielająca się para może być nadal uważana za oddzielną, nawet jeśli mieszkają pod jednym dachem. Na długo zanim istniało szczegółowe prawo w tym zakresie, prawo zwyczajowe uznało, że dezercja w małżeństwie nie była wycofaniem się z miejsca zawarcia małżeństwa, ale wycofaniem się z emocjonalnych lub relacyjnych elementów związku. Po wdrożeniu tej propozycji wprowadzono ustawę o rozwoju, która wskazywała na dezercję jako fikcję prawną, a rozwód z powodu niekompatybilności jest ostatecznym rozwiązaniem rozpadu małżeństwa.

Taki rozwój jest logicznie nieunikniony w rozwoju prawa małżeńskiego. Ponieważ małżeństwo zostało zawarte i może być prawnie oparte na dobrowolnej zgodzie obu stron, jeżeli zgoda choćby jednej z nich zostanie cofnięta, podstawa małżeństwa znika. Trudność zawsze polegała na utrzymaniu rodziny i opiece nad dziećmi oraz ekonomicznie słabszym partnerem zerwanego małżeństwa, zwykle kobietą. Koncepcja oddzielenia pod jednym dachem została zatem zabezpieczona ograniczeniami, które wymagały wyraźnej demonstracji. Test został opracowany w Anglii, który stał się znany jako dwa testy domowe.

Zgodnie z testem separacja mogłaby nastąpić pod jednym dachem, gdyby dwóch małżonków nadal mieszkało pod tym samym dachem, jeśli jeden z małżonków opuścił i opuścił drugiego, aby sąd mógł stwierdzić, że małżonkowie mieszkali osobno pod jednym dachem. Test ten okazał się sztywny i nierealistyczny i nie odzwierciedlał relacji między byłymi partnerami w małżeństwie, którzy niekoniecznie byli gorzkimi wrogami. Kiedy dwoje ludzi mieszka w tym samym domu, w którym od czasu do czasu się widzą, udawanie, że nie istnieje, jest niezwykle sztuczne. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli para ma z sobą dzieci.

Sądy angielskie zastosowały pogląd osoby postronnej, zamiast próbować zbadać naturę samego związku małżeńskiego. Wątpliwe jest, czy test może kiedykolwiek odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy Conrtium zostało złamane czy porzucone. Później w różnych stanach w Stanach Zjednoczonych uchwalono prawa, które mówią, że separacja pod jednym dachem niekoniecznie wyklucza argument, że separacja nie istniała.