Montaż i krawędź kostki brukowej

Inscenizacja materiału

Większość projektów układania różni się w zależności od dostępu, warunków lokalizacji, wielkości projektu i oczywiście pogody. Sytuacje te mogą z czasem wpłynąć na Twój projekt. Należy dokładnie rozważyć, kiedy należy rozpocząć instalowanie rozściełacza. Zawsze staraj się minimalizować lub unikać ruchu w przygotowanych obszarach.

Brygadzista lub kierownik projektu powinien zawsze rozprowadzać materiały (piasek / kostka brukowa) w miejscu projektu, aby umożliwić prosty i wydajny montaż. Palety / wiązki brukowe należy układać w taki sposób, aby nie miało to wpływu na instalację brukarza. Prawidłowe umieszczenie palet / wiązek może ułatwić i przyspieszyć faktyczną instalację projektu, zmniejszając całkowity wysiłek związany z obsługą materiału.

Wzór kostki brukowej

W zależności od kształtu układarki można układać w wielu różnych wzorach. Każdy kształt brukarza ma na ogół kilka różnych wzorów kreskowania podanych przez producenta.

Wzór układania i kształt brukarza są bardzo ważne dla wydajności aplikacji. Kontrahenci muszą wziąć pod uwagę obciążenie ruchem swoich projektów brukarzy. Wzory w jodełkę 90 lub 45 stopni są zalecane we wszystkich zastosowaniach na drogach i podjazdach, ponieważ zapewniają maksymalne wymagane obciążenie i są odporne na pełzanie przez skręcanie opon i uruchamianie lub hamowanie ruchu pojazdów. Większość aplikacji na całym świecie wykazała, że ​​układarki ułożone w jodełkę działają prawidłowo.

Kostka brukowa o grubości 60 mm (2 – 3/8 cala) nadaje się do zastosowań pieszych. Kostka brukowa, która ma być stosowana w zastosowaniach komercyjnych lub przemysłowych, powinna mieć grubość 80 mm (3 – 1/8 cala).

Punkt odniesienia / punkt początkowy instalacji poprawki

Istnieje wiele warunków, które określają punkt początkowy projektu rozściełacza.

Kiedy zaczynasz układać kostkę brukową, najlepiej narysować prawdziwą prostą linię kredy na powierzchni piasku lub narysować prawdziwą prostą linię nad powierzchnią piasku na końcowej wysokości kostki brukowej. Służy to jako wskazówka do utrzymania prostych linii łączących i umożliwia instalatorowi dostosowanie orientacji kostki brukowej.

Budynki i krawędzie betonowe na ogół nie są proste i nie należy ich używać do tworzenia prostych linii łączących. Zastosowanie linii ciągów jest ważne dla ustalenia prawdziwej prostości krawędzi. W miarę instalowania rozściełacza linie przewodu pomagają zminimalizować potrzebę stosowania drobnych elementów wykończeniowych.

Szerokość spoiny między tynkami powinna wynosić od 2 do 5 mm. Jest kilka kostki brukowej z przekładkami po bokach. Zachowują one minimalną szerokość spoiny i umożliwiają penetrację ściółki i piasku spoiny między poszczególnymi kostkami brukowymi. Układarki z przekładkami zwykle nie są umieszczone blisko siebie, ponieważ linia linii zapewnia równe odstępy między złączami.

Montaż kostki brukowej

Jedną z najczęstszych metod instalowania kostki brukowej jest ręczna instalacja każdej kostki brukowej. Najlepiej jest zainstalować pojedynczy rząd kostki brukowej wzdłuż jednej z narysowanych linii prostych lub nad piaskiem. To daje prostą i prawdziwą linię do pracy. Po skonfigurowaniu tego rzędu możesz kontynuować pracę na zewnątrz z innymi układarkami. Zawsze sprawdzaj regularnie swoje linie łączące, aby upewnić się, że są prawdziwe i proste. Jeśli nie, możesz dokonać zmian w układarce podczas dalszej instalacji. Układarki powinny być montowane ręcznie. Najlepszą metodą jest umieszczenie jednej kostki brukowej na drugiej i pozwolić jej wślizgnąć się w piasek. Nie stawaj ani nie uderzaj o kostkę brukową, ponieważ może to wyrównać twoje linie.

Jeśli układasz kostkę brukową na stromym zboczu, powinieneś zainstalować ją u podstawy zbocza, które prowadzi pod górę. Zapobiega to pełzaniu kostki brukowej podczas układania.

W przypadku dużych zastosowań komercyjnych i przemysłowych ręczne maszyny do układania nie byłyby opłacalne ze względu na pracochłonność. Najlepszym sposobem instalowania kostki brukowej w dużych projektach jest instalacja mechaniczna. Za pomocą mechanicznej maszyny do układania można zainstalować około 6000-7000 stóp kwadratowych dziennie. Przed mechanicznym montażem kostki brukowej wykonawca powinien wziąć pod uwagę kilka kwestii:

1.) Instalatorzy mechaniczni mogą instalować kostkę brukową tylko w określonych wzorach.

2.) Wykonawca musi upewnić się, że producent jest w stanie produkować i układać kostki brukowe w pożądany wzór na paletach, aby umożliwić prosty montaż mechaniczny.

3.) Kontrahenci mogą napotkać sytuację mieszania kolorów oddzielającą się od wiązek kostki brukowej. Słabe mieszanie kolorów może powodować niespójny wygląd instalacji. Większość producentów zgadza się z kolorystyką każdej układarki, ale to na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia właściwej mieszanki na miejscu.

Proces cięcia kostki brukowej

Kontrahenci zazwyczaj mają dwie opcje cięcia kostki brukowej. Układarki są albo cięte o 1). Gilotyna dwuskrzydłowa lub od 2). Pilarka osadzona na gaz lub cegła z diamentowym ostrzem. Diamentowa piła tarczowa lub piła do cegły zapewnia znacznie czystsze i bardziej precyzyjne cięcie. Większość pił do cegieł ma końcówkę do węża, za pomocą której operator może ciąć kostkę brukową na mokro. Cięcie mokrych kostek brukowych pomaga zminimalizować zapylenie i wydłuża żywotność diamentowych tarcz. Podczas cięcia na mokro operator piły do ​​cegły powinien zawsze odcinać kostkę brukową od powierzchni pola brukowego, ponieważ kostka brukowa tworzy zawiesinę, która zabarwia powierzchnię kostki brukowej. Cięte kostki brukowej nie powinny być ciasne, powinno być wystarczająco dużo miejsca, aby połączyć piasek.

Operator piły do ​​cegieł powinien zawsze nosić odpowiednią ochronę, która jest wymagana do obsługi piły (np. Ochronę oczu, uszu, oddychania i dłoni).

Rodzaje krawędzi

Systemy utrzymywania krawędzi odgrywają istotną rolę w ogólnym sukcesie blokującej układarki nawierzchni. Podpory krawędziowe zapobiegają przesuwaniu się kostki brukowej i mocno trzymają kostkę brukową razem. Zwłaszcza na zewnętrznym obwodzie aplikacji rozściełacza Twój projekt z czasem zawiedzie bez żadnych ograniczeń krawędzi.

Istnieje kilka ograniczeń brzegowych, z których kontrahenci mogą wybierać. Zwykle wytwarzane systemy zatrzymywania krawędzi są najczęściej stosowane przez wykonawców. Produkowane systemy utrzymywania krawędzi mogą obejmować plastikowe krawędzie, stal i aluminium, drewno lub prefabrykaty betonowe i kamień. Jednym z rodzajów krawędzi wykorzystywanym głównie w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych są krawędzie betonowe na miejscu. To urządzenie zatrzymujące krawędzie jest zwykle instalowane przez innych wykonawców.

Instalacja na krawędzi

Po zainstalowaniu wspornika krawędziowego powinien on spoczywać bezpośrednio na zagęszczonej podłodze żwirowej. Zagęszczona warstwa żwirowa powinna wystawać co najmniej 6 cali poza obwód kostki brukowej. Zapewnia to odpowiedni fundament, na którym może usiąść ogranicznik krawędzi. Wyprodukowane krawędzie (tj. Z tworzywa sztucznego, stali lub aluminium) powinny być mocno zakotwiczone w zagęszczonej podstawie żwirowej (zalecane odstępy kolców można znaleźć w literaturze producenta). Istnieją pewne systemy utrzymywania krawędzi, które sięgają głębiej w podłogę żwirową lub poza warstwę podstawową (np. Drewno lub odlewane krawężniki). Podpory krawędziowe nigdy nie powinny być umieszczane bezpośrednio na piasku. Może to spowodować migrację piasku i ewentualnie ruch kostki brukowej na boki. Jeśli istnieje możliwość, że piasek rozpryskowy zostanie utracony między kostką brukową a wspornikiem krawędzi, zaleca się stosowanie geowłókniny. Jeśli szczelina między kostką brukową a krawędzią przekracza 10 mm (3/8 “), przestrzeń powinna zostać wypełniona ciętymi kostkami brukowymi. Wszystkie zastosowania krawędzi powinny być odpowiednio wypełnione po montażu, aby zapewnić dodatkową stabilność.

Zagęszczanie kostki brukowej

Po zamontowaniu kostkę brukową należy zagęścić. Cały obszar przeznaczony do zagęszczania powinien być oczyszczony z ciał obcych i ciał obcych, które mogą powodować zadrapania lub otarcia na powierzchni kostki brukowej.

Ważne jest, aby mieć sprężarkę, która może wywierać od 3000 funtów. I 5000 funtów. Siła odśrodkowa. Ponadto ważne jest, aby pierwsze zagęszczenie miało miejsce przed nałożeniem piasku fugowego na kostkę brukową. Jeśli piasek spoinowy zostanie nałożony na kostkę brukową przed zagęszczeniem, może to prowadzić do problemu mostkowania i spoin nie można całkowicie wypełnić piaskiem spoinowym. Może to również uniemożliwić prawidłowe umieszczenie kostki brukowej w piasku.

Podczas zagęszczania kostki brukowej zaleca się wykonać co najmniej dwa przejścia nad kostką brukową w różnych kierunkach. Umożliwia to prawidłowe umieszczenie kostki brukowej w piasku, a piasek jest wciskany w złącza od spodu kostki brukowej.

Zagęszczanie kostki brukowej jest bardzo ważne dla ostatecznego działania kostki brukowej. Jeśli zagęszczanie nie zostanie przeprowadzone prawidłowo, może to z czasem prowadzić do deformacji i uszkodzenia jezdni.